Kilka słów o firmie
Kontakt
Klauzula informacyjna (RODO)
Certyfikaty

Pobierz pliki >>>

Prawa pacjenta
Obowiązki pacjenta

PORADNIE SPECJALISTYCZNE - CHODZIEŻ
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
( dawniej ORTHOS )

Poradnie specjalistyczne
( Wyłącznie odpłatne )

Informacja

Zobacz najnowsze (Chodzież)

Przydatne adresy


Diagnostyka / informacja

Realizując Art. 32 c. pkt 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:


Informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.
  • Wybrane zdjęcie:

Kilka ujęć (Chodzież)